sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

TOX/T-05

Ny TOX Remux transmodulatorer

Med nya TOX Remux-serien, så kan dessa programmeras och kontrolleras med iPad- och Android-enheter. Följ nedanstående länkar för att ladda ner TOX-Apparna. Ett konto måste först skapas innan inloggning.

Ladda ner Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.televes.TSuite&hl=es

Ladda ner iPad
https://itunes.apple.com/us/app/tsuite-head-end-manager/id708292953?mt=8

FAQ TOX

TOX special meny

Beroende på om en vanlig eller Pro CAM används så måste olika val väljas i EXT Menyn.

CAM Pro = Multiavkodning

CAM Normal = Enkelavkodning (välj "B" i enheten för programmering).

TOX-modeller förutom CDC.
 

Modell Fråga Svar
Encoder 563822/563832 Varför får jag ingen bild via HDMI. Om källan är MPEG4 kontrollera så inställningen för ingång är ställd till MPEG4 och inte MPEG2.

FAQ TOX CDC

Ref: 5559 och 555901

Modell Fråga Svar
CDC Vilka portar används och behöver öppnas i brandvägg, för skapa kontakt lokalt/externt? Port 6451: this port is used by the CDC to connect to the link server of Televes, so it need to be opened mainly in OUT configuration, from CDC to Televes. If this port is open, then you can at least access the CDC via Online Session on the Televes Website, you would select the MAC address of the CDC, not it's IP, and that connection would be established with the CDC through port 6451.

Port 50.000: it's used by a PC to connect to Televes Server, if you want to connect from your PC to a CDC module outside your network, with the TSuite software, this port need to be open.

Port 15706: this port is used to access the website that the CDC creates when you access it's ip address. Normally you do that on the same network: you configure an IP for the CDC, and then you write that IP on the web browser to access the CDC, without TSuite. If you where to do that but outside that network, this port would need to be opened, but you would also need to configure your NAT table on the router and route the traffic coming from outside to that port to go directly to the CDC.

Port 15707: it's used by the TSuite software to connect directly to a CDC identified by an IP Adress, if you are in the same network there is no problem, but if you configure to access a CDC module outside your network, identifying it with it's IP address, then this port need to be open, and configure the router and NAT table to route to the CDC.

FAQ T-05

Modell Fråga Svar
PCT-3/4/5 Displayen bara blinkar när jag ansluter programmeringsenheten. Ta ut och sätt i programmerings- enheten igen. Kontrollera att sladden sitter i ordentligt i handenheten.
PCT-3/4/5 Jag har blivit av med sladden till programmeringsenheten. Oftast fungerar det med en skärmad CAT 5 kabel.
TOX 564901 Kan processor 564901 omvandla från VHF till UHF eller tvärtom? Nej den kan bara omvandla upp eller ner inom banden.
TOX 5537 Varför försvinner bilden var 15 minut? Om bara ena mottagardelen används så måste den andra stängas ner. Välj utnivå till OFF.
DigiPal 5554 Varför visar PCT 4.0 menyvalen, som visas i PCT 3.0? Kan bero på dålig kontakt i RJ45 kontakten i PCT 4 eller DigiPal. Byte av kabel (skärmad CAT 5) kan också hjälpa.
DigiPal 5554 Hittar inga kanaler! Hur programmeras korrekt utkanal i frekvensläge? I frekvensläge måste mittfrekvens för inkanal väljas. Se pdf-filen för lista på mittfrekvenserna (UHF 21-69).
DigiPal 5554 Vilken handprogrammerare kan användas? PCT 4.0 skall användas. In- och utkanal kan ställas med PCT 3.0 men inte andra inställningar.
DigiPal 5554 Ibland går det inte att ladda ner ny mjukvara, vad kan jag göra? Kopplar bort den 4-poliga kabel innan nerladdning. - Hoppa över första steget "Poner unidad en modo programacion" och tryck direkt på "Actualizar unidad". - Ibland kan USB-Com adapter orsaka att det inte fungerar bra.
DigiPal 5554 Hur många enheter kan monteras med en nätdel? Från och med April 2007 så kan upp till 7 enheter anslutas.
TDT 5023 Hur många enheter kan monteras med en nätdel? Från och med April 2007 så kan upp till 7 enheter anslutas.
TDT 2023 Varför kommer och går bilden? En funktion kontrollerar signalen och om C/N värdet är lägre än 5,5 dB (FEC 7/8) så stängs signalen automatiskt av. När C/N värdet är högre än 6 dB (FEC 7/8) så kommer signalen igång igen.
T-05 Kan T-05 serien programmeras med PC? Alla enheter utrustade med den 4-poliga kontrollkontakten kan programmeras. Med mjukvara 3.02 eller senare kan DigiPal "Nicam" programmeras.

Antal enheter per nätdel

Maximalt (teoretiskt) antal T-05-enheter med nätdel 5029

 

5000 = Maximalt 5 moduler + förstärkare 5075 5 V --> 950 mA; 15 V --> 400 mA; 18 V --> 350 mA (LNB= on) 6,6/0,95 = 7 for 5 V; 4,2/0,4 = 10 for 15 V

 

5554 = Teoretiskt 8 Moduler. Maximalt rekommenderas 6 moduler 5 V --> 750 mA; 15 V --> 500 mA 6,6/0,75 = 8 for 5 V; 4,2/0,5 = 8 for 15 V

 

5179 = Teoretiskt 13 Moduler. Maximalt rekommenderas 9 moduler 5 V --> 500 mA; 15 V --> 150 mA
6,6/0,5 = 13 for 5 V; 4,2/0,15 = 28 for 15 V

 

5802 = Teoretiskt 19 Moduler. Maximalt rekommenderas 9 moduler 5 V --> 260 mA; 15 V --> 220 mA 6,6/0,26 = 25 for 5 V; 4,2/0,22 = 19 for 15 V

 

5023 = Teoretiskt 7 Moduler. Maximalt rekommenderas 7 moduler 5 V --> 0,85 A; 15 V --> 0,28 A; 18 V --> 0,3 mA 6,6/0,85 = 7 for 5 V; (4,2 - 18*0,3/15)/0,28 = 13 for 15 V

 

5056 = Teoretiskt 11 Moduler. Maximalt rekommenderas 4 moduler 5 V --> 0,6 A; 15 V --> 0,35 A 6,6/0,6 = 11 for 5 V; 4,2/0,35 = 12 for 15 V

 

5181 = Teoretiskt 7 Moduler. Maximalt rekommenderas 4 moduler 5 V --> 0,9 A; 15 V --> 0,35 A; 18 V --> 0,3 A 6,6/0,9 = 7 for 5 V; (4,2 - 18*0,3/15)/0,35 = 10 for 15 V

 

5180 = Teoretiskt 8 Moduler. Maximalt rekommenderas 7 moduler 5 V --> 0,75 A; 15 V --> 0,37 A; 18 V --> 0,3 A 6,6/0,75 = 8 for 5 V; (4,2 - 18*0,3/15)/0,37 = 10 for 15 V

 

7233 = Teoretiskt 7 Moduler. Maximalt rekommenderas 5 moduler 5 V --> 0,85 A; 15 V --> 0,28 A; 18 V --> 0,3 A 6,6/0,85 = 7 for 5 V; (4,2 - 18*0,3/15)/0,28 = 13 for 15 V

 

5556 = Teoretiskt 11 Moduler. Maximalt rekommenderas 6 moduler 5 V --> 0,6 A; 15 V --> 0,32 A 6,6/0,6 = 11 for 5 V; 4,2/0,32 = 13 for 15 V

 

Nätdel 5029

Max ström med nästdel 5029: 6,6 A för +5 V, 4,2 A för +15 V och 0,8 A för 18 V.