sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

Övriga

FAQ DS-2900

Modell Fråga Svar
DS-2900 PAL Var visas kanalens PID? Tryck Huvudmeny > Information > Pil höger.
DS-2900 PAL Varför är där inte ljud via RF-utgången?  Ändra inställning: -Tryck UHF-knappen på fjärrkontrollen. LED tänds upp i displayen. -Tryck SYS-knappen så visas systeminställning. b6 betyder B/G. Tryck SYS-knappen till önskad inställning.
DS-2900 PAL Hur vet jag villket program jag skall välja i kanallistan, när det finns flera likadana? För exempel Discovery HD finns två. En är för synskadade. I vanliga kanallistan syns ingen skillnad. Tryck Gul-knapp (F2) så visas mer information och då syns mer av namnet.
DS-2900 PAL Var finns menyn för kontroll av programkort? Kontrollera så programkort/CAM med kort är korrekt monterat. Kort skall monteras med kontakten neråt. Kontroll > Välj Conax i Installations-menyn Menyn kommer upp när kort sitter i korrekt.
DS-2900 PAL
Utan kortläsare
Mottagaren stänger av sig efter en tid! Några enheter har levererats med "Automatisk Standby" till PÅ. Ändra till NEJ i menyn Installation.
DS-2900 PAL Hur väljer jag utkanal och utnivå? Ställ brytaren på fronten till höger. Tryck UHF-knappen på fjärrkontrollen. Välj utkanal med pil upp/ner (en punkt mellan siffrorna indikerar S-kanal). Tryck dubbelpil upp/ner för att ändra utnivå.
DS-2900 PAL Kan jag köra satellitradio? Ja DT-2900 klarar satellitradio.

A2B MyM

Nerladdning av ny firmware

Efter nerladdning rekomenderas att enheten rebootas två gånger.

FAQ MyM

ModellFrågaSvar
MyM Pro 3S/6SVarför får jag inget ljud på HD-kanaler?Dessa kanaler har AC3 ljud, vilken vanliga MyM Pro inte hanterar. Modellen MyM Pro Micron måste användas för dessa kanaler.
MyM Pro 3S/6SJag ser inga kanaler efter kanalsökning eller får ingen bild?En gammal NDS-modul med programkort (Viasat) fungerar inte i mottagaren. Ny modul måste användas och då även med nytt programkort.
MyMKan enheten monteras liggande?Nej den måste monteras hängande annars kan problem uppstå på grund av värme.
MyM ProHur ställer jag utgång om bara en eller två kanal används?Modulatorn för ej använda ställs till Off eller stäng av Watchdog (finns i äldre mjukvara)