sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

Instrument

FAQ H30FLEX

FrågaSvar
Vid fabriksåterställning så är språket fortfarande svenska. Varför?Vid fabriksåterställning återställs instrumentet till det valda språket, som valdes första gången.
Hur får jag System Scan att mäta kvalitetsvärden?Gå in i meny System Scan, tryck Setup-knappen och välj "PÅ" för digitalt.
Finns svenska som menyspråk?Ja med version 1.15 eller nyare finns denna funktion.
Vad använd USB Lagring På/Av till?För uppdatering av firmware och att lagra Dataloggar.
Varför visas C/N-värdet olika i menyn Channel Info och Spektrum?I spektrum behandlar instrumentet signalen för att korrekt hantera och visa spektrum. I menyn Channel Info så behandlas signalen för korrekt återge värdena.
Kan värden för kvalitetsprofilerna ändras?Inte idagsläget men kommer i framtida mjukvara.
Hur fungerar menyn "Configure Plan Respository"?Markera önskade planer (max 50) i alla mätsystem och tryck sedan på "Copy Plans", så laddas dessa över till instrumentet.

Viktigt H45 mjukvara

H45 utan DVB-T2 option
V1.xx
----------------------
H45 med DVB-T2 option
V1.xx.02000

FAQ H45/60

Modell Fråga Svar
Mjukvara Var kan jag ladda ner ny firmware och PC-mjukvara? Laddas ner här.
H45 Vilka SatCR-versioner klara H45? H45 Advance klarar version 1 EN50494. H45 Compact Ref: 59902x klarar även V2 EN50607.
H45/H60 SatCR (Unicable) mätning fungerar inte. Frekvenserna för Sverige är inte placerade på samma sätt och måste ändras i meny Gå till SCR och välj frekvens slot samt ändra Other för Slot 0-3 enligt följande: slot 0 = 1210, 1 = 1420, 2 = 1680 samt 3 = 2040.
H45/H60 Varför tar det lång tid att låsa in DVB-signalen? Kan hända om automatisk omkoppling för analog/digital har aktiverats. Instrumentet göra en mätning på analog, växlar till digital, som  kan ta upp till 40 sekunder. Stäng av automatfunktionen, genom att trycka på A/D-knappen i mer än 4 sekunder och välj OFF för att stänga av det.
H45/H60 Vilka fibervärden och fibersladdar gäller? Klarar en optisk nivå mellan -20 dBm till +8 dBm. 4 adaptersladdar medföljer för olika kontakttyper.
H45/H60 Varför får jag inget eller helt felaktigt mätvärde vid optisk mätning? När optisk mätkabel ansluts måste denna komma ända in. Se till att motsvarande spår och stift (instrument och kabel) ansluts korrekt innan den skruvas fast.
H45/H60 Fungerar text-tv för digitala signaler? Ja det gör det. Välj TV-läge och välj bild (MPEG). Tryck därefter "Main>TVMode> Visualize>Teletext.
H45/H60 Hur ser jag all tre markörer på samma gång? Kan jag använda de på digitala kanaler? Tryck knapp 1 när du är i markörmenyn. Nej bara på analoga. I nyare mjukvara så kommer frekvensen att kunna skrivas in.
H45/H60 När startar fläkten och hur styrs den? Startar vid 33 °C (ca). Snurrar i olika hastigheter beroende på värmeutvecklingen och vilka funktioner som används.
H45/H60 Kan knappljudet stängas av? Med mjukvara 1.21 eller nyare så styrs det av vald volyminställning.
H45 Har inte MPEG4 option. Kan jag mäta BER, MER och få upp kanaler för terrest MPEG4? Ja det går, blir som en kodad kanal, så ingen bild kan visas.
H45/H60 Kan jag mäta BER i spektrummenyn? Ja i Main > Analyser >Measurs > Digital > BER. Tryck knappen 1 för att se mer.
H45/H60 Hur mäter jag Nicam kvalitet? 1) Välj ANALOG (Knapp nummer 4)
2) Menu
3) Measures Config.
4) Channels/Norms
5) Audio Carrier --> NICAM
Kan jag se bild på fria analoga satellitkanaler? Nej det går inte och kommer inte, då dessa kanaler försvinner mer och mer.
H45/H60 Vad är det lilla hålet i plasten intill knappsatsen (knapp 1 och 6)? Är en ljussensor för aktivering av "High Visibility" automatiskt. Måste stå i läge Auto för att fungera, tryck volym-knappen flera gånger och välj Auto.
H45/H60 Vad är C/N L mätning för något? C/N L: This is the C/N of just one line (in analogue TV). C/N L (x) indicates that you are analasing line number x. You can select which line you want to measure and you can also visualize the synchronism of each line (main-tvmode-visualize-line).
H45/H60 Hur utförs C/N-mätning? Finns inte referensmätning för C/N? Är auto-mätning och kontrolleras i början och slutet, där det inte finns någon signal. Mätningen utförs ett flertal gånger och värdet visas som medelvärde av dessa kontroller. Val finns inte för referensmätning, utan utförs med hjälp av funktionen "Marker" där tre olika värden kan visas.
H45/H60 Hur fungerar funktionen "Trigger"? Trigger is an analogue value. Only when the spectrum goes over the trigger line, the spectrum will be printed. The vertical scale it the analogue power. If you want to measure a digital signal with the analogue power, you have to take into account: Pdigital = Panalogue + 10 log (Signal_Bandwith / RBW). For example: RBW= 200KHz, BW= 8MHz, Pdigital = Panalogue + 16. It means that the trigger has to be 16 dB lower than the digital power you want to set.
H45/H60 Vilka är max nivåerna för MER-mätning? Från och med version 1.30 är det följande: - DVB-T = 35 dB - QAM = 38 dB
H45/H60 Efter uppgradering eller om en fabriksåterställning utförs, så ändras kanalplansnormen till PAL I. Du måste då själv ändra detta till PAL B/G. Hur gör jag? Starta instrumentet och välj TV-läge (knapp 3). Välj huvudmenyn (Main). Välj Measures Config > Channels/Norms > Norm > PAL B/G och "OK"
H45/H60 Vad sker när jag utför en fabriksåterställning? Instrumentet återställer sig, som det levererades med en skillnad. Alla minnen, macro, datalogs och graph är kvar så dessa återställs inte.
H45/H60 Vid vilken temperatur kan jag utföra laddning av instrumentet. Laddning skall utföras vid lägst noll (0) grader och därefter kan det vara något
kallare.

H30 FAQ

Modell Fråga SVar
H30 Varför händer inget när jag tryck OK för "Reset configuration"? Instrumentet återställs till fabriks- återställning även om inget syns i displayn.

ST-50 terrest instrument/hjälpmedel

F: Varför får jag inte utslag/förändring på ST-50 när jag ansluter en antenn?

S: Först och främst så detta ST-50 instrument mäter energi innehållet i den inkommande RF-signalen vilket ger att instrumentet kräver än hyfsad hög amplitud på MUX’arna (ca 55-65 dBuV).
 
Så har du en passiv antenn så krävs det oftast att man mäter efter en eftermonterad förstärkare.
Har du en aktiv antenn så koppla in instrumentet efter tillhörande nätdel som förser antennen med DC-spänning. 
Därefter så bör du få utslag på instrumentet (om den är OK!) och vrid då på instrumentets potentiometer så att nålen hamnar på mitten av skalan, dvs ”5”. Vrid sedan antennen i sidleds och notera hur nålen rör sig…går den ner på skalan så vrider du antennen på andra hållet och då ska nålen öka. Ökar den upp till ”10” så snurrar du åter på potentiometern så att den hamnar åter på 5 och sen börjar du fortsätta vrida på antennen i samma riktning.

FSM-500/650

Klarar instrument av spänning på mätingången?

- Du bör alltid använda DC-spärren för säkerhets skull. Instrumentet klarar upp till 60Vdc och 30Vac samt larmar om det finns någon spänning.
 

Finns text-TV för digitalkanaler?

- Nej det finns endast för de analoga kanalerna.


Finns det konstellationsdiagram för alla mätsystem?

- Konstellation finns endast för QAM-mätning.


Går det att välja LNB (Lo-frekvens) och sedan ställa in satellitfrekvensen?

- Nej, frekvensen som skall väljas är alltid mellanfrekvens för satellitmätning.


Finns det pip-ton för att ställa in antenn/parabol.

- Ja det finns det. Välj TV Mode > Select carrier > Level.


Kan kanalsökning utföras för både analoga och digitala kanaler
- Ja från och med version 2.00 så kan kanalsökning utföras för analoga och digitala kanaler. Före version 2.00 så fungerar det bara för analoga kanaler.


Får ingen TV-bild på de fria kanalerna!

- Kontrollera så att Scart-kontakten inte är aktiverad till "ON".