sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

CoaxData

Kontroll innan installation

Installation av Coaxdata är väldigt enkelt även om det är ett system, som innehåller avancerade funktioner när dessa behövs.

• Step 0: Gör en kontrollmätning av nivån med Ref. 5930 och en spektrumanalysator som jämförelse.
• Steg 1: Kontrollera brus som genereras av själv huvudcentralen, som kan generera brus i 2-65 MHz bandet, skall vara mindre än 50 dBuv),
• Steg 2: Kontrollera brus som genereras av själva distributionsnätet. Ej över 25 dBuV.
• Steg 3: Kontrollera dämpning av signalen från ÖP till slutanvändarna (längst bort). Får vara max dämpning på 85 dB.

Vid problem enligt ovan, använda diplexfilter (Ref: 769220)

Användningsområden

CoaxData kan användas i ett hemmanätverk (multipunkt-multipunkt) eller i ett större system (punkt-multipunkt) som Master/Slaveenheter, vilket enkelt ändras i programmet Coaxdata Manager.

FAQ

Enheter i Coaxdata-serien.
Ref: 769201 = med två Ethernet-portar
Ref: 769202 = med en Ethernet-port + en fiberingång
Ref: 769301 = Gateway med WiFi, WAN och LAN-portar.
 

Enheter Fråga Svar
Alla Vilka uppkopplingar kan användas? "Punkt till multipunkt" samt "Multipunkt till multipunkt".
Alla Vad betyder PLC och vilken standard används? PLC används för att skicka data via 230 volts nätet. Standard som används är HomePlugAV2.
Alla Vilka kabellängder och hastigheter kan användas? Koax = 1200 m; PLC = 300 m
Koax = 700 Mbit/s; WiFi = 300 Mbit/s; PLC = 500 Mbit/s
769301 Kan Gateway-enheten används som ren slav-brygga? Ja det går. Logga in på 172.16.0.1 Under Network -> Network Settings bockar du rutan ”Enable Access Point Mode” och sparar.
769301 Kan Gateway-enheten användas som Master? Nej det går inte.
Alla Hur många slav-enheter kan användas på en Master? 253 stycken. Flera Master kan användas i samma system.
Alla Vilken är max dämpning i tv-nätet? Max dämpning är 85 dB.
Alla Vilka förstärkare kan användas i nätet? Måste vara förstärkare med passiv retur. Om det är med aktiv retur så måste signalen bypassas med diplexfilter.
Alla Vilket frekvensband används? 2-67,5 MHz, som gäller om både PLC och Koax skall användas. Om endast koaxs ansluts, så används endast 5-65 MHz.
Alla Har alla enheter trådlös anslutning? Nej, endast Gateway 769301 har trådlös anslutning.
Alla Kan en config-fil med gjorda inställningar sparas? Ja det går. För enheterna 769201/02/03 används programmet Coax Manger Pro. För Gateway 769301 utför det via webb-gränssnittet.
Alla Kan lösenord sättas så enheterna inte ändras av slutanvändarna? Ja det går. För enheterna 769201/02/03 används programmet Coax Manger Pro. För Gateway 769301 utför det via webb-gränssnittet.