Galvaniskt avskilt multimediauttag

GMM är en serie galvaniskt avskilda uttag där portarna är avskilda från varandra vilket ger en utökad säkerhet för personer och anslutna apparater. Uttagen används vid nyinstallationer i enlighet med en överenskommelse mellan Elsäkerhetverket och kabel-TV operatörer. GMM-seriens design gör att de passar in i befintliga apparatdosor och dessutom i kombinationsramar. Det extremt låga djupet gör att det finns maximalt utrymme för kablar.

• Klass A skärmning
• Dubbelisolerade portar
• Låg genomgångsdämpning
• Litet djup, endast 26 mm


Finns som 8 dB, 10 dB, 13 dB, 15 dB, 17 dB och 21 dB