sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

Galvaniskt avskilt multimediauttag

GMM är en serie galvaniskt avskilda uttag där portarna är avskilda från varandra vilket ger en utökad säkerhet för personer och anslutna apparater. Uttagen används vid nyinstallationer i enlighet med en överenskommelse mellan Elsäkerhetverket och kabel-TV operatörer. GMM-seriens design gör att de passar in i befintliga apparatdosor och dessutom i kombinationsramar. Det extremt låga djupet gör att det finns maximalt utrymme för kablar.

• Klass A skärmning
• Dubbelisolerade portar
• Låg genomgångsdämpning
• Litet djup, endast 26 mm


Finns som 8 dB, 10 dB, 13 dB, 15 dB, 17 dB och 21 dB