sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

ISO Certifiering

In this era of globalization, most of the companies in the sector have decided to outsource manufacturing processes to reduce costs, but Televes stays faithful to its industrial tradition: control the whole process at home, from design to manufacture. A successful belief that can be summarized as "European technology made in Europe", the motto that anywhere  markets  associate straightforward with Televes. 

Fully robotized production lines designed to minimize human error in a on-going technological renewal are the guarantee to the highest performance of our products.

As we like to say in Televes:  Quality is manufactured, not controlled.
Televes leaves nothing to chance.  We are proud of having developed the most complete post-production certification laboratory in the sector.  Electromagnetic compatibility, electrical security, exposure to excessive heat and humidity and  freezing temperature conditions. We perform extreme aging tests to componentry  to validate the product behaviour in the harshest environments. We even analyze exposure to earthquake simulations.  We do not need to, but we leave no stone unturned

Vår miljö

Miljön är viktig för oss på Macab! Nu går vi ännu längre i vår strävan. Följande organisationer är vi anslutna till i syfte att skydda vår allas miljö:

  • EL-kretsen som säkerställer insamling, nu och i framtiden av elektronikskrot.
  • Producentansvarsförordningen med bland annat krav på finansiella garantier för återvinning av sålda elektronikprodukter.
  • Repa-registret som medverkar till att minimera miljöpåverkan från förpackningsmaterial.

Redan nu är Televes/Macab ett miljöcertifierat (ISO 14001) företag med åtskilliga andra mål och med hårt fokus på miljöarbetet. Strävan är givetvis att bli ännu bättre! Ring gärna så berättar vi mer.

Vår kvalitet

Macab är som ett av få företag i vår bransch certifierat inom kvalitet. För dig som kund är detta en trygghet genom att du beställer från ett företag med dokumenterade rutiner som säkerställer vår kvalitet. Certifieringen inom både kvalitet och miljö prövas vart annat år av externa revisorer.

Certifikat för miljö och kvalitet

ISO9001
ISO9001
ISO14001
ISO14001