sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

Affärsidé

Macab ska vara en ledande distributör av professionella produkter för överföring av radio, tv och annan multimedia. Hemmamarknad är den nordiska marknaden med målgrupp installatörer, grossister och kabel-tv-operatörer.
Med starka agenturer i kombination med egen produkt-anpassning och hög egen kompetens skapar vi unika produkter med konkurrensfördelar och lönsamma mervärden.

 

Verksamhetspolicy

  • Macab ska vara en ledande distributör av professionella produkter för överföring av multimedia.

 

Detta uppnår vi genom:

  • Att med tillförlitlighet, flexibilitet och hög kompetens, hålla kvar en långsiktig kund- och leverantörsrelation.
  • Göra det lätt att arbeta tillsammans med oss genom hög tillgänglighet och ett vänligt, korrekt och ärligt bemötande.
  • Att ständigt förbättra och utveckla personal och arbetsmetoder avseende kvalitets- och miljötänkande genom engagemang och utbildning,
  • Att försäkra oss om att uppfylla lagar, förordningar och andra krav.
    Att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder tillsammans med våra leverantörer.
  • Ett medvetet miljöarbete och med affärsmässig syn bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omgivning.