sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

Instrument

FAQ H45

Var laddar jag ner firmware och PC-mjukvara HSuite?

- - Du hittar den under Nerladdning:  http://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/83431?p=38

 

Varför får jag inget eller helt felaktigt mätvärde vid optisk mätning?

-- När optisk mätkabel ansluts måste denna komma ända in. Se till att motsvarande spår och stift (instrument och kabel) ansluts korrekt innan den skruvas fast.

 

Fungerar text-tv för digitala signaler?

-- Ja det gör det. Välj TV-läge och välj bild (MPEG). Tryck därefter "Main>TVMode> Visualize>Teletext.

 

Hur ser jag all tre markörer på samma gång? Kan jag använda de på digitala kanaler?

- - Tryck knapp 1 när du är i markörmenyn. Nej bara på analoga. I nyare mjukvara så kommer frekvensen att kunna skrivas in.

 

När startar fläkten och hur styrs den?

- - Startar vid 33 °C (ca). Snurrar i olika hastigheter beroende på värmeutvecklingen och vilka funktioner som används.

 

Kan knappljudet stängas av?

- - Med mjukvara 1.21 eller nyare så styrs det av vald volyminställning.

 

Kan jag mäta BER, MER och få upp kanaler för terrest MPEG-4?

- - Ja det går, blir som en kodad kanal, så ingen bild kan visas.

 

Kan jag mäta BER i spektrummenyn?

- - Ja i Main > Analyser >Measurs > Digital > BER. Tryck knappen 1 för att se mer.

 

Hur mäter jag Nicam kvalitet?

1) Välj ANALOG (Knapp nummer 4)

2) Menu
3) Measures Config.

4) Channels/Norms

5) Audio Carrier --> NICAM

 

Kan jag se bild på fria analoga satellitkanaler?

- - Nej det går inte och kommer inte, då dessa kanaler försvinner mer och mer.

 

Vad är det lilla hålet i plasten intill knappsatsen (knapp 1 och 6)?

- - Är en ljussensor för aktivering av "High Visibility" automatiskt.

Måste stå i läge Auto för att fungera, tryck volym-knappen flera gånger och välj Auto.

 

Vad är C/N L mätning för något?

- - C/N L: This is the C/N of just one line (in analogue TV). C/N L (x) indicates that you are analasing line number x. You can select which line you want to measure and you can also visualize the synchronism of each line (main-tvmode-visualize-line).

 

Hur utförs C/N mätning i H45? Finns inte referensmätning för C/N?

- - Är auto-mätning och kontrolleras i början och slutet, där det inte finns någon signal. Mätningen utförs ett flertal gånger och värdet visas som medelvärde av dessa kontroller. Val finns inte för referensmätning, utan utförs med hjälp av funktionen "Marker" där tre olika värden kan visas.

 

Hur fungerar funktionen "Trigger"?

- - Trigger is an analogue value. Only when the spectrum goes over the trigger line, the spectrum will be printed. The vertical scale it the analogue power. If you want to measure a digital signal with the analogue power, you have to take into account: Pdigital = Panalogue + 10 log (Signal_Bandwith / RBW). For example: RBW= 200KHz, BW= 8MHz, Pdigital = Panalogue + 16. It means that the trigger has to be 16 dB lower than the digital power you want to set.

 

Vilka är max nivåerna för MER-mätning?

- - Från och med version 1.30 är det följande: - DVB-T = 35 dB - QAM = 38 dB

 

Efter uppgradering av H45 till version 1.32 eller om en fabriks-återställning utförs efter 1.32, så ändras kanalplansnormen till PAL I. Förmodligen så blir detta ändrat i kommande versioner.

- - Du måste då själv ändra detta till PAL B/G. Hur gör jag? Starta instrumentet och välj TV-läge (knapp 3). Välj huvudmenyn (Main). Välj Measures Config > Channels/Norms > Norm > PAL B/G och "OK"

 

Vad sker när jag utför en fabriksåterställning?

- - Instrumentet återställer sig, som det levererades med en skillnad. Alla minnen, macro, datalogs och graph är kvar så dessa återställs inte.

 

Vid vilken temperatur kan jag utföra laddning av instrumentet.

- - Laddning skall utföras vid lägst noll (0) grader och därefter kan det vara något
kallare.

 

Varför kan jag inte ladda firmware V1.66.02000?

- - Denna version kräver att instrumentet är uppgraderat med option för DVB-T2 (598901). I så fall skall du ladda firmware V1.66.00000.

FSM-500/650

Klarar instrument av spänning på mätingången?

- - Du bör alltid använda DC-spärren för säkerhets skull. Instrumentet klarar upp till 60Vdc och 30Vac samt larmar om det finns någon spänning.

Finns text-TV för digitalkanaler?

- - Nej det finns endast för de analoga kanalerna.

Finns det konstellationsdiagram för alla mätsystem?

- - Konstellation finns endast för QAM-mätning.

Går det att välja LNB (Lo-frekvens) och sedan ställa in satellitfrekvensen?

- - Nej, frekvensen som skall väljas är alltid mellanfrekvens för satellitmätning.

Finns det pip-ton för att ställa in antenn/parabol.

- - Ja det finns det. Välj TV Mode > Select carrier > Level.

Kan kanalsökning utföras för både analoga och digitala kanaler
- - Ja från och med version 2.00 så kan kanalsökning utföras för analoga och digitala kanaler. Före version 2.00 så fungerar det bara för analoga kanaler.

Får ingen TV-bild på de fria kanalerna!

- - Kontrollera så att Scart-kontakten inte är aktiverad till "ON".

 

Versionsförändring H-45 firmware

 

Ladda ner

Versionsförändringar HSuite

 

Ladda ner