sidhuvud-hemsida-mobilversion-600px

ISO Certifiering

Vår miljö

Miljön är viktig för oss på Macab! Nu går vi ännu längre i vår strävan. Följande organisationer är vi anslutna till i syfte att skydda vår allas miljö:

  • EL-kretsen som säkerställer insamling, nu och i framtiden av elektronikskrot.
  • Producentansvarsförordningen med bland annat krav på finansiella garantier för återvinning av sålda elektronikprodukter.
  • Repa-registret som medverkar till att minimera miljöpåverkan från förpackningsmaterial.

Redan nu är Macab ett miljöcertifierat (ISO 14001) företag med åtskilliga andra mål och med hårt fokus på miljöarbetet. Strävan är givetvis att bli ännu bättre! Ring gärna så berättar vi mer.

 

Vår kvalitet

Macab är som ett av få företag i vår bransch certifierat inom kvalitet. För dig som kund är detta en trygghet genom att du beställer från ett företag med dokumenterade rutiner som säkerställer vår kvalitet. Certifieringen inom både kvalitet och miljö prövas vart annat år av externa revisorer.

Certifikat för miljö och kvalitet